Αρχική / Άρθρα Συντακτών / Υπάρχει η Δ.Ε Νεράιδας; Toggle

Υπάρχει η Δ.Ε Νεράιδας;

Χ.Μ.

Δήμαρχος του"κάμπου" ο κ. Μαράβας (;)

Επί 17 συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Πύλης και επί συνόλου 350 (!) θεμάτων που συζητήθηκαν και επί των οποίων ελήφθησαν αποφάσεις,  μόλις και μετά βίας  "χώρεσε"  ένα  (αριθμός 1), θέμα (κι αυτό ήταν γενικής φύσης που αφορούσε πολλές Δ.Ε.),  για την τοπική Κοινότητα Νεράιδας. Κι ενώ υπάρχουν σοβαρά θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν  (π.χ. συντήρηση - επισκευή αμαξιτής γέφυρας Γρεβενίτη στο δρόμο Αγ. Κυριακής - Νεράιδας , υποστήλωση-συντήρηση ιστορικού γεφυριού "Κονδύλη" στον ποταμό Γρεβενίτη, αντιμετώπιση - αποκατάσταση οδοστρώματος πριν την είσοδο στο χωριό, ανακατασκευή του επικίνδυνου καλντεριμιού στον κεντρικό εσωτερικό δρόμο του  χωριού κ.α.).

Εδώ έχουμε τρεις εκδοχές :  

  • ή Τ.Κ. Νεράιδας θεωρείται αυτάρκης και δε χρειάζεται το Δήμο, οπότε να αυτονομηθεί,
  • ή ο εκπρόσωπος της Τ.Κ δήλωσε ότι δεν έχουμε ανάγκη συνδρομής απ' το Δήμο, ή (πράγμα που δεν το πιστεύουμε) δεν έχει γνωστοποιήσει τα σημαντικά προβλήματα της Κοινότητας,
  • ή ο κ. Δήμαρχος "τιμωρεί" τη Νεράιδα επειδή εξέλεξε τοπικό εκπρόσωπο της αντίπαλης δημοτικής παράταξης.
Αν σ' αυτά προστεθεί η απόφαση  του Δημάρχου να ορίσει τους  4 αντιδημάρχους από τις δημοτικές ενότητες του "κάμπου" (3 από Δ.Ε Γόμφων, 1 από Δ.Ε. Πύλης) και 1 από Δ.Ε. Αιθήκων, αφήνοντας χωρίς αντιδήμαρχο όλο τον ευρύτερο ορεινό όγκο που τον αποτελούν τα χωριά των Δ.Ε. Πινδαίων, Νεράιδας, Μυροφύλλου, καθώς επίσης και η στάση του στην εκπομπή του ALPHA "Επιστροφή στο χωριό", όπου δεν υπήρχαν για τον κ. Δήμαρχο αυτά τα χωριά, μπορεί ο καθένας να οδηγηθεί στη σκέψη ότι ο επικεφαλής του Δήμου χωρίζει τους δημότες σε πατρίκιους και πληβείους και να αναλογισθεί, επί του προκειμένου, αν χρειάζεται ή όχι το ερωτηματικό στον τίτλο του παρόντος άρθρου.