Αρχική / Νέα από Δήμο Πύλης / Λεφτά στους Δήμους Toggle

Λεφτά στους Δήμους


Από Κ.Α.Π.

Με την 18795/2-6-2015 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατανεμήθηκε ποσό 103.094.118,51 €, στους Δήμους της Χώρας. Το ποσό αυτό  αποδίδεται στους Δήμους ως 6η τακτική επιχορήγηση έτους 2015 από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ).  

Τα ποσά που κατανέμονται προορίζονται για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών όλων  των Δήμων της Χώρας και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους, καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές αποφάσεις του Υπουργείου έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη.

Για τους τέσσερις Δήμου του Νομού Τρικάλων τα ποσά που κατανέμονται  έχουν ως εξής:

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ: 306.053,56  -  ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ: 215.894,67 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩ: 836.360,51  -  ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ:  147.239,92