Σας ενημερώνουμε ότι η παλιά ιστοσελίδα του χωριού μας λόγω τεχνικών προβλημάτων δεν λειτουργεί.

Σύντομα κοντά σας με μια πιο εξελιγμένη ιστοσελίδα…

Email: e.neraida@gmail.com